Archiwum kategorii: Pedagog

Godziny pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

rok szkolny  2019/2020

mgr Jani­na Wołosz­ka

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0012:00

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0012:00

  Dzień peda­go­gicz­ny
 

13:3015:30Dzień peda­go­gicz­ny

13:3015:30

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0011:00

Kon­takt:

  • tele­fon: 757553060