Wyniki eliminacji online — dzień 1

Wyni­ki pierw­sze­go dnia eli­mi­na­cji:

Gru­pa “Inne”:

  • wi-fi geng vs Fal­ling Cha­ins — 4:16
  • mucho­lot vs iBUYP1WO — 16:11
  • Sos Czo­sko­wy vs oneUP — 16:2

Gru­pa “ZSTiL + absol­went”:

  • Rekord Skocz­ni vs 420 Karel­ma Esports — 16:10
  • Ace­Pa­ja­ce vs Team­Bar­bi — 16:4
  • Eki­pa vs Para­dox Team — 16:0
  • @kanciapa vs ☆Elo­Si­lve­ro☆ — 15:19
  • Head^Shot Team vs Eme­ry­ci — 0:16 (wal­ko­wer)

Z gru­py “inne” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Fal­ling Cha­ins, mucho­lot, Sos Czo­sko­wy oraz iBUYP1WO.

Z gru­py “ZSTiL + absol­went” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Rekord Skocz­ni, Ace­Pa­ja­ce, Eki­pa, ☆Elo­Si­lve­ro☆, Eme­ry­ci oraz @kanciapa.

Jutro o 18:00 (05.02.2020 r) mecze BO3. Infor­ma­cje o loso­wa­niu kto z kim zagra opu­bli­ku­ję rano — ok. 8:15.