Po pierwszym i drugim dniu turnieju …

Zakoń­czy­li­śmy eli­mi­na­cje w gru­pach. Piąt­ko­we pół­fi­na­ły wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co:

CS:GO:

8:00 — Eme­ry­ci vs Mucho­lot (BO3)

10:30 — −273.15 °C vs Eki­pa (BO3)

LOL:

8:00 — Pisto­le­cia­rze vs My z westa (BO3)

10:30 — The Bills vs Pink Devs (BO3)