Kontakt

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych

con_address Prze­my­sło­wa 21logozstil
Pie­cho­wi­ce
58573
dol­no­ślą­skie
Pol­ska

emailButton sekretariat@zstil.pl

con_tel (075)75 530 60

con_fax (075)75 530 60

con_info Sekre­ta­riat szko­ły