Archiwum kategorii: Dyrekcja

 
Lp. Imię, Nazwi­sko Funk­cja Tele­fon Fax
1 Doro­ta Sobczyńska dyrek­tor (075)7553060 (075)7553060
2 Mar­cin Spychała v‑ce dyrek­tor