Archiwum kategorii: Pedagog

Godziny pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

rok szkolny  2020/2021

mgr Jani­na Wołoszka

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek

Dzień peda­go­gicz­ny

12:3015:30

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0011:00

  Dzień peda­go­gicz­ny
  

8:0011:00Dzień peda­go­gicz­ny

8:0011:00

Dzień peda­go­gicz­ny

12:3015:30

Kon­takt:

  • tele­fon: 757553060