Author Archives: ZSTiL

Od szkolnego gwaru, przez poligon, konferencyjną salę, naukę on-line do konsultacji

Od 12 marca 2020 ucichł szkolny gwar w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, życie jednak piechowickiej szkoły średniej nie zamarło. Przestrzegając wszelkich ograniczeń epidemiologicznych, pracuje dyrekcja, pedagog, administracja, obsługa, co jakiś czas wstąpi nauczyciel. Odbywa się jednak niewidzialna na zewnątrz nauka, bowiem od 25 marca ruszyło zdalne nauczanie wg nowego planu lekcji. W domach, przed monitorami komputerów zasiedli nauczyciele, uczniowie, by wykorzystując platformy classroomu, meetu kontynuować naukę. Dla tych pierwszych szybki kurs wykorzystania platform internetowych przygotowali nauczyciele-informatycy. Uczniowie, za radą nauczycieli przedmiotów zawodowych i własnych już umiejętności szybciej, lub wolniej „wchodzili”, nie bez kłopotu z internetem w tryb zdalnego nauczania.

W tej ciszy zdalnego nauczania, warto przypomnieć ważniejsze wydarzenia z życia uczniów, z tej aktywniejszej części roku szkolnego, sprzed 12 marca, tym bardziej, że uczestniczyły w nich trzy oddziały pierwszoklasistów – technikum i jedna klasa licealna. Ta ostatnia ponownie ruszyła w ZSTiL po kilkuletniej przerwie, i aktywnie włączyła się nurt życia szkoły o profilu technicznym, zachowując swoją ogólnokształcącą odrębność. W licealnej klasie uczniowie uczą się w dwóch profilach: policyjnym i ratownictwa medycznego.

Uczniowie tej klasy, zdominowanej liczebnie przez dziewczyny, uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zawodach wspólnie z uczniami „wojskowymi”. W dniach 2123 października 2019 r., grupa 13 uczennic i uczniów-licealistów i techników w policyjnych i wojskowych mundurach uczestniczyła w obozie wojskowym w koszarach 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Uczniowie poddani zostali rygorom szkolenia wojskowego od pobudki (6:30) i zaprawy porannej, do capstrzyku (22:30). Zajęcia prowadzili żołnierze z jednostki. Podczas obozu szkolili się m. in. z musztry, regulaminów wojskowych, strzelania, rzutu granatem (na celność i odległość), pokonywania toru przeszkód.

Fot. 1. Zmagania na torze przeszkód

Szczególnego wysiłku wymagał ten ostatni, w żargonie wojskowym nazywany „małpim gajem” W hali gimnastycznej uczniowie pokonywali bojowy tor sprawnościowy. O godz. 20:00 wszyscy maszerowali na basen. Dzień szkoleniowy kończył się czyszczeniem butów, wystawieniu ich na korytarz, toaletą i głośną komendą: „Na kompanii capstrzyk”. Na zakończenie obozu, za duże zaangażowanie i dobre wyniki w szkoleniu, upominkami wyróżnieni zostali: Mariola Salak i Dominik Zinkiewicz. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Fot. 2. Zakończenie obozu, razem z uczniami ze szkoły w Lubomierzu

Czteroosobowa drużyna uczniów naszej szkoły z II i III klasy wojskowej w dniach 1011 października 2019 r. uczestniczyła w III Zawodach Użyteczno-Bojowych Klas Mundurowych Województwa Dolnośląskiego w Kłodzku. W skład drużyny wchodzili: Krzysztof Wawrzyniak, Maciej Jabłoński, Bartosz Beresiński i Michał Skowroński. W koszarach i na poligonie 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku zawodnicy rywalizowali m. in. na wojskowym torze przeszkód, strzelnicy, w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, pokonywaniu przeszkody wodnej z użyciem techniki linowej, rzucie granatem oraz terenoznawstwie. Nasi uczniowie wśród dziesięciu drużyn, wywalczyli piąte miejsce. Drużyna otrzymała dyplom uczestnictwa.

Fot. 3. Drużyna przed kolejną konkurencją

W listopadzie grupa uczniów z klasy I i III technikum elektrycznego uczestniczyła w wycieczce do elektrowni „Turów” w Bogatyni. Wycieczki te weszły na stałe do kalendarza roku szkolnego technikum. Uczniowie mogli zaznajomić się z wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych w jednej z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Podczas zwiedzania zakładu energetycznego poznali cały proces technologiczny — od składowania, mielenia i spalania węgla brunatnego, poprzez zamiany wody na parę napędzającą turbiny generatorów, do wytwarzania energii elektrycznej w generatorze i jej przesyłu liniami wysokiego napięcia do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.

Fot. 4. W elektrowni „Turów”

Grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w konferencji „Bezpieczna szkoła – pewny uczeń – spokojny rodzic” zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Na konferencji poruszano problemy bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkole. Przedstawiciel Policji omówił procedury postępowania szkoły i metody współpracy z Policją. Nasi uczniowie: Marcin Kolasiński i Krystian Kozek mówili o możliwościach e sportu w umacnianiu pozytywnych emocji w relacjach międzyludzkich, rozładowywaniu agresji. Uczniowie z klas mundurowych, m. in. Krzysztof Wawrzyniak, Bartek Beresiński, Kajetan Nowakowski, Michał Skowroński, Bogusław Wrona, uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze oraz prowadzącego konferencję — Zygmunta Korzeniewskiego.

28 listopada 2019 r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju odbył się turniej „O puchar komendanta Policji w Jeleniej Górze”. Naszą szkołę reprezentowali: Mariola Salak, Alicja Szwinta, Weronika Gawdzis, Norbert Kowalik, Bartłomiej Madej i Krzysztof Wawrzyniak. Drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych zajęła trzecie miejsce. Zwycięzcą indywidualnym zawodów został uczeń naszej szkoły — Norbert Kowalik.

Fot. 5. Dyplomy otrzymali: Alicja Szwinta i Norbert Kowalik

Dnia 4 grudnia br. 45 uczniów naszej szkoły wyjechało na wycieczkę szkolną do Drezna. Podczas całodziennego pobytu uczniowie zwiedzili zespół pałacowy Zwinger, a w nim m.in. Galerię Malarską Dawnych Mistrzów (dzieła Tycjana, Rubensa, Canaletto), Zamek — dawną siedzibę dynastii Wettynów. Zobaczyli również Katedrę Hofkirche — największy katolicki kościół w Saksonii oraz Frauenkirche – Kościół Marii Panny. Niewątpliwą atrakcją była wizyta na najstarszym w Niemczech jarmarku bożonarodzeniowym — Weihnachtsmarkt. Drezdeński jarmark nazywany jest Striezelmarkt, to wizytówka miasta w okresie przedświątecznym. Jarmarkowi towarzyszyły różnego rodzaju występy artystyczne połączone z śpiewem kolęd oraz prezentacją szopek bożonarodzeniowych.

Fot. 6. Uczestnicy wycieczki w Dreźnie

Licealiści z klasy policyjnej 15 stycznia 2020 r. szkolili się w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Mieli okazję zobaczyć z bliska jak wygląda praca policjantów. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia gdzie pracują mundurowi, w tym stanowisko dowodzenia oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Zapoznali się także z rodzajami środków przymusu bezpośredniego, broni będącej na wyposażeniu indywidualnym policjantów i na stanie jednostki. Każdy mógł przymierzyć kamizelkę, ochraniacze i hełm kuloodporny.

Fot. 7. Licealiści w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

5 lutego br. 29 uczennic i uczniów w granatowych i zielonych mundurach składało ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Po kilkuletniej przerwie w tej podniosłej uroczystości uczestniczyły licealistki — uczennice klasy o profilu policyjnym. Ślubowanie rozpoczęło się od meldunku komendantowi wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu — Panu nadinspektorowi Tomaszowi Trawińskiemu i Pani dyrektor ZSTiL — Dorocie Sobczyńskiej. Na uroczystość przybyli: komendant Policji w Jeleniej Górze — Pan mł. inspektor Bogumił Kotowski, starosta powiatowy — Pan Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa — Pan Sylwester Urbański, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Pan płk w st. spocz. Edward Basałygo, Pan mjr w st. spocz. Kazimierz Kopaniarz, Związku Kombatantów — uczestnik walk z niemieckim okupantem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licznie stawili się również rodzice uczniów składających ślubowanie Licealiści z klasy o profilu ratownictwa medycznego pokazali umiejętności nabyte podczas zajęć z języka migowego. Na zakończenie, mundurowi uczniowie zaprezentowali swoje wyszkolenie z musztry i w trzech kolumnach, przy dźwiękach “Warszawianki” przemaszerowali krokiem defiladowym.

Fot. 8. Ślubowanie klasy policyjnej (licealistów) i wojskowej (techników)

Od 12 marca takie przedsięwzięcia już nie są organizowane, trzeba poczekać do nowego roku szkolnego. Uczniowie, nauczyciele, ale także i rodzice znaleźli się w innej rzeczywistości edukacyjnej. Panuje zdalne nauczanie, wideokonferencje, testy na odległość. Do końca roku szkolnego pozostało już niewiele czasu. W ostatnim tygodniu maja nauczyciele rozpoczną konsultacje dla maturzystów, z początkiem czerwca-dla pozostałych uczniów.

Młodzi dla EKO

W czerwcu 2021 roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie  „EKOszkoła”, realizowanym w ramach projektu „Młodzi dla EKO”, którego organizatorem była „Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT”. Uczestnictwo w takich inicjatywach kształtuje postawy proekologiczne wśród młodzieży.

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli zajęliśmy I miejsce, zdobywając główną nagrodę, w postaci tablicy multimedialnej, która zawisła w sali językowej i od początku roku szkolnego jest wykorzystywana na zajęciach.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu, serdecznie dziękujemy.

Organizacja Egzaminu Maturalnego

Formuła 2019 – Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych

Formuła 2019 – Informacje dla zdających

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2021 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2022 roku

Terminy egzaminu zawodowego w 2021 roku

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w 2021 roku

Materiały i przybory pomocnicze – część pisemna

Materiały i przybory pomocnicze – część praktyczna

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2021 r.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2021 r.

Formuła 2017 – Deklaracje i wnioski

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych

Formuła 2017 – Informacje dla zdających

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2021 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2022 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w 2021 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2021 r.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2021 r.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności .