Uczniowie klas wojskowych na prelekcji ,, I Ty Możesz Służyć Ojczyźnie’’

W dniu 20 września na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli Filia
w Jeleniej Górze, odbyło się kolejne ciekawe wydarzenie pod nazwą ,, I Ty Możesz
Służyć Ojczyźnie’’, w którym uczestniczyła liczna reprezentacja uczniów klas
wojskowych z naszej szkoły.

Gościem wydarzenia był znany polski raper Roman
Bosski, który wykonał na żywo wraz z prezentacją tematycznych teledysków
o charakterze patriotycznym repertuar Drużyny Mistrzów. Drużyna Mistrzów Sport
Muzyka Pasja realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej,
a jej tematyka dotyczy zagadnień związanych z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązków obywatelskich związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
iniepodległości Państwa Polskiego. Tematyka poruszana w czasie wydarzenia
dotyczyła przygotowania przyszłych kandydatów do służby w mundurze, zwrócenia
uwagi na trudy związane ze służbą wojskową a także korzyściami płynącymi
z wcielenia do Wojska Polskiego.

Prelekcja miała na celu promocję Wojska Polskiego,
zachęcenie do rekrutacji, prezentację wybitnych bohaterów z polskiej historii
zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Wszystkie przedstawione utwory jak
i prelekcja wzbudzały duże zainteresowanie i zachwyt uczestników, którzy reagowali
gromkimi brawami.

Podsumowaniem spotkania była możliwość zrobienia wspólnego
zdjęcia z zaproszonym gościem.

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne