Dorota Sobczyńska
Dyrektor szkoły

Marcin Spychała
Wicedyrektor szkoły