Category Archives: Aktualności

Patrol saperski w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

15 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Piechowicach Patrol Saperski 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadził szkolenie z uczniami klas mundurowych – wojskowej i policyjnej. Działalność patrolu polega na interwencyjnym podejmowaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, wykrytych w sposób przypadkowy, np. podczas prac polowych, budowlanych. Saperzy przywieźli ze sobą atrapy pocisków artyleryjskich, min przeciwpiechotnych, granatów moździerzowych i innych niewybuchów, które można znaleźć na terenie Powiatu Karkonoskiego. Saperzy zapoznali uczniów ze sprzętem saperskim, specjalistycznymi pojazdami, profesjonalnym ubiorem sapera, procedurami podejmowania pocisku, makietami pocisków oraz zagrożeniami wynikającymi z niewypałów.

Uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają niewybuchy, dowiedzieć się jak postępować w przypadku ich odnalezienia, w jaki sposób należy zabezpieczyć niewybuch. Dowódca patrolu saperskiego – st. chor. szt. Radosław Mazur instruował, jak rozpoznać te groźne znaleziska. Podkreślił, że większość tych niebezpiecznych przedmiotów znajduje się w ziemi, i nie przypominają niewybuchu. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, fakt należy zgłosić Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku Polskiemu czy Straży Miejskiej. Dla uczniów, była to też okazja obejrzenia wnętrz pojazdów saperskich, np. platformy, na której transportuje się niewybuchy na miejsce detonacji. Saperzy, ogólnie zapoznali uczniów z zasadami ustawiania min przeciwpancernych. Zaznaczyli również, że zgodnie z konwencją ottawską, Polska zapasy swoich min przeciwpiechotnych zniszczyła. Szkolenie było też okazją do zadawania pytań saperom o ich codzienną służbę, częstotliwość wyjazdów w celu podejmowania niewybuchów, doświadczenia z misji wojskowych, ponieważ saperzy służyli na zagranicznych misjach, m. in. w Afganistanie.

 

Historyczne Warsztaty e‑learningowe

Już po raz czwarty Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie organizuje Historyczne Warsztaty E‑learningowe, kierując do uczniów szkół ponadpodstawowych interesującą ofertę kursów realizowanych za pomocą Internetu.

Nasze warsztaty są bezpłatną formą kształcenia zdalnego, realizowaną na platformie edukacyjnej. Zapraszamy do udziału w nich nie tylko młodzież klas maturalnych, ale także uczniów z klas niższych.

Tegoroczna edycja została zmodyfikowana w porównaniu z poprzednimi – tym razem uczniowie, spośród pięciu modułów, wybierają dwa, które najbardziej ich zainteresowały. W każdym module do zdobycia będzie 50 pkt, a łączna liczba punktów do zdobycia to 100. Uczeń może wybrać większą ilość modułów, jednak do klasyfikacji konkursowej zostaną wzięte pod uwagę dwa z najwyższym wynikiem. W przypadku, gdy większa ilość uczniów osiągnie ten sam najwyższy wynik, wówczas Komisja Konkursowa poinformuje ich o konieczności wzięcia udziału w tzw. rundzie dodatkowej.

Trzej uczniowie, którzy najlepiej wywiążą się z zadań warsztatowych otrzymają indeksy na dowolny kierunek w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-opiekunowie.

Continue reading

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności .