Historyczne Warsztaty e‑learningowe

Już po raz czwarty Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie organizuje Historyczne Warsztaty E‑learningowe, kierując do uczniów szkół ponadpodstawowych interesującą ofertę kursów realizowanych za pomocą Internetu.

Nasze warsztaty są bezpłatną formą kształcenia zdalnego, realizowaną na platformie edukacyjnej. Zapraszamy do udziału w nich nie tylko młodzież klas maturalnych, ale także uczniów z klas niższych.

Tegoroczna edycja została zmodyfikowana w porównaniu z poprzednimi – tym razem uczniowie, spośród pięciu modułów, wybierają dwa, które najbardziej ich zainteresowały. W każdym module do zdobycia będzie 50 pkt, a łączna liczba punktów do zdobycia to 100. Uczeń może wybrać większą ilość modułów, jednak do klasyfikacji konkursowej zostaną wzięte pod uwagę dwa z najwyższym wynikiem. W przypadku, gdy większa ilość uczniów osiągnie ten sam najwyższy wynik, wówczas Komisja Konkursowa poinformuje ich o konieczności wzięcia udziału w tzw. rundzie dodatkowej.

Trzej uczniowie, którzy najlepiej wywiążą się z zadań warsztatowych otrzymają indeksy na dowolny kierunek w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-opiekunowie.

Terminarz projektu:

  1. do 26 marca 2021 r. –zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia nae-mail: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko

ucznia; e‑mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; nazwisko nauczyciela-opiekuna.

2)   do 31 marca 2021 r. – uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e‑mailową logini hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.

  • od 29 marca do 30 kwietnia 2021 r. –uczestnicy warsztatów posiadają dostęp dozamieszczonych na platformie różnorodnych materiałów dydaktycznych (tekstów, filmów, prezentacji, quizów, itp.) ujętych w pięć modułów (lista tematów poniżej).

W tegorocznej edycji kolejne części materiałów w niektórych moduł

ach pojawiać będą się systematycznie w każdy poniedziałek od 29 marca począwszy (29 marca, 5 kwietnia, 12

kwietnia, 19 kwietnia). Uczestnicy zobowiązani są do wybrania dwóch modułów i wykonania zadań załączonych do nich – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują!

  • Od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. – w tym terminie w modułach pojawią sięzadania konkursowe. Uczestnicy będą mieli nieprzekraczalny czas wykonania ich do 30 kwietnia 2021 r. Za wzorcowe rozwiązanie zadań do każdego z modułów można otrzymać max. 50 pkt.
  • Do 10 maja 2021 r. — organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania,podliczają punkty uzyskane przez poszczególne osoby i tworzą listę rankingową uczestników. Jest to również czas na przesłanie dodatkowych zadań osobom, które w danych modułach zajęły miejsca ex aequo.
  • Finał warsztatów odbędzie w czasie i terminie wskazanym przez Organizatorów iprawdopodobnie w łączności z finałem warsztatów stacjonarnych. Na finał zaproszeni zostaną laureaci miejsc nagradzanych wraz z opiekunami i/lub nauczycielami.

TEMATY MODUŁÓW

Aby wygrać, trzeba grać! O tym, w co grano na przestrzeni dziejów

Opowiem Wam o Powstaniu Styczniowym — śladami malarstwa Artura Grottgera Od Kościuszki do Piłsudskiego — śladami niepodległości w Krakowie Bogacze, awanturnicy, mecenasi — panowie na polskich zamkach

Czy polityka jest kobietą? Sylwetki parlamentarzystek w II Rzeczypospolitej Polskiej

Facebook: Historyczne Warsztaty E‑learningowe dla młodzieży

Koordynator projektu

Sylwia Sperling

Kierownik projektu

dr hab. Józef Cezary Kałużny

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne