Patrol saperski w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

15 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Piechowicach Patrol Saperski 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadził szkolenie z uczniami klas mundurowych – wojskowej i policyjnej. Działalność patrolu polega na interwencyjnym podejmowaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, wykrytych w sposób przypadkowy, np. podczas prac polowych, budowlanych. Saperzy przywieźli ze sobą atrapy pocisków artyleryjskich, min przeciwpiechotnych, granatów moździerzowych i innych niewybuchów, które można znaleźć na terenie Powiatu Karkonoskiego. Saperzy zapoznali uczniów ze sprzętem saperskim, specjalistycznymi pojazdami, profesjonalnym ubiorem sapera, procedurami podejmowania pocisku, makietami pocisków oraz zagrożeniami wynikającymi z niewypałów.

Uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają niewybuchy, dowiedzieć się jak postępować w przypadku ich odnalezienia, w jaki sposób należy zabezpieczyć niewybuch. Dowódca patrolu saperskiego – st. chor. szt. Radosław Mazur instruował, jak rozpoznać te groźne znaleziska. Podkreślił, że większość tych niebezpiecznych przedmiotów znajduje się w ziemi, i nie przypominają niewybuchu. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, fakt należy zgłosić Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku Polskiemu czy Straży Miejskiej. Dla uczniów, była to też okazja obejrzenia wnętrz pojazdów saperskich, np. platformy, na której transportuje się niewybuchy na miejsce detonacji. Saperzy, ogólnie zapoznali uczniów z zasadami ustawiania min przeciwpancernych. Zaznaczyli również, że zgodnie z konwencją ottawską, Polska zapasy swoich min przeciwpiechotnych zniszczyła. Szkolenie było też okazją do zadawania pytań saperom o ich codzienną służbę, częstotliwość wyjazdów w celu podejmowania niewybuchów, doświadczenia z misji wojskowych, ponieważ saperzy służyli na zagranicznych misjach, m. in. w Afganistanie.

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne