ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Według ceremoniału wojskowo-policyjnego odbyła się 5 lutego br. niecodzienna uroczystość w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. 29 uczennic i uczniów w granatowych i zielonych mundurach składało ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Po kilkuletniej przerwie w tej podniosłej uroczystości uczestniczyły licealistki — uczennice klasy o profilu policyjnym. Ślubowanie rozpoczęło się od meldunku komendantowi wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu — Panu nadinspektorowi Tomaszowi Trawińskiemu i Pani dyrektor ZSTiL — Dorocie Sobczyńskiej. Na uroczystość przybyli: komendant Policji w Jeleniej Górze — Pan mł. inspektor Bogumił Kotowski, starosta powiatowy — Pan Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa — Pan Sylwester Urbański, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Pan płk w st. spocz. Edward Basałygo, Pan mjr w st. spocz. Kazimierz Kopaniarz, Związku Kombatantów — uczestnik walk z niemieckim okupantem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licznie stawili się również rodzice uczniów składających ślubowanie. Goście złożyli uczniom gratulacje i życzenia sukcesów w nauce. Dyrektor ZSTiL przedstawiła dotychczasowy dorobek klas mundurowych. Licealiści z klasy o profilu ratownictwa medycznego pokazali umiejętności nabyte podczas zajęć z języka migowego. Na zakończenie, mundurowi uczniowie zaprezentowali swoje wyszkolenie z musztry i w trzech kolumnach, przy dźwiękach “Warszawianki” przemaszerowali krokiem defiladowym.

Materiał wideo z TV DAMI.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne