Zawody i Szkolenie w Bolesławcu

Trzy dni po szkoleniu w Akademii Wojsk Lądowych, 14 grudnia 2018 r. grupa uczniów ZSTiL (I i II klasa) wzięła udział w Zawodach Sportowo-Obronnych z okazji Pikniku Militarnego dla Niepodległej dla uczniów klas mundurowych. Zawody sportowe oraz Turniej Strzelecki odbywały się o puchar Dowódcy 23. Śląskiego Pułku Artylerii oraz puchar Prezesa Stowarzyszenia 62 KS Commando. Podczas zawodów odbywało się szkolenie na punktach nauczania: budowa oraz nauka rozkładania i składania broni długiej i krótkiej, budowa oraz nauka uzbrajania granatów RG42 i F1, ładowanie i rozładowanie magazynka (30 naboi), ścieżka saperska, rzut granatem, musztra pojedynczego żołnierza, musztra drużyny i plutonu, oraz bieg na dystansie dwóch km w konkurencji indywidualnej.
W zawodach, tym razem naszym uczniom sukcesu z listopadowych zawodów (III miejsce) nie udało się powtórzyć, ale podnosili swoją wiedzę wojskową na poszczególnych punktach nauczania. Mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem artyleryjskim, jaki jest na wyposażeniu 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Organizatorzy zadbali, by dla wszystkich uczniów nie zabrakło wojskowej grochówki.

tyleryjskim, jaki jest na wyposażeniu 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Organizatorzy zadbali, by dla wszystkich uczniów nie zabrakło wojskowej grochówki.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne