Piknik rodzinny w Piechowicach z udziałem uczniów naszej szkoły

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Piechowic oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sobotę 24.09.2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, odbył się Rodzinny Piknik Sportowy. Celem imprezy oprócz możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższych, było zapobieganie powstawania negatywnych skutków spożywania alkoholu. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Piechowic, którzy licznie przybyli z całymi rodzinami. Organizator festynu przygotował wiele atrakcji z pośród których znalazły się również punkty, na których uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz zasad posługiwania się bronią pneumatyczną. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się punkt z bronią pneumatyczną, który przyciągnął wielu młodych uczestników festynu. Z pośród wielu atrakcji festynu organizator dodatkowo na zakończenie przygotował liczne nagrody dla wszystkich uczestników. Impreza zakończyła się kolorową proszkową bitwą najmłodszych.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne