Uczniowie klas wojskowych z wizytą na konferencji „Kariera w mundurze”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w dniu 24.01.2023 r.  zorganizowali konferencję pod nazwą ,,Kariera w Mundurze’’. Do uczestnictwa w konferencji  zaproszeni zostali dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek oświatowych. Wśród zaproszonych gości znalazła się również liczna grupa uczniów z naszej szkoły. Przybyli reprezentanci poszczególnych służb mundurowych takich jak policja, służba więzienna, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna, straż miejska, przedstawili kolejno prezentacje promujące swoje formacje. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wymogami jakie muszą spełnić kandydaci do wybranej służby. Przedstawiciele służb omówili specyfikę pracy w swoich formacjach, opowiadając o zakresie zadań, obciążeniach psychofizycznych w czasie służby, możliwości rozwoju zawodowego oraz siatki płacowej i warunków emerytalnych. W części końcowej konferencji młodzież miała możliwość zadawania dodatkowych pytań przy przygotowanych punktach informacyjnych poszczególnych służb. Konferencję zakończono przygotowanym przez organizatora słodkim poczęstunkiem.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne