WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM…

„Wolności oddać nie umiem…” – pod takim hasłem 27 marca 2023r. odbył się w naszej szkole koncert Gabriela Fleszara, który od kilku lat bierze udział w projekcie profilaktycznym, w ramach którego spotyka się młodymi ludźmi i poprzez wykonywane utwory i opowiadane historie uświadamia zgubne skutki uzależnień.

Podczas spotkania z młodzieżą Gabriel Fleszar zaprezentował utwory muzyczne, zaczynając od swojego największego przeboju „Kroplą deszczu”. Następnie wykonywał utwory muzyczne dobrane specjalnie do spotkania. Występ artystyczny przeplatany był opowieściami z życia piosenkarza oraz ludzi uzależnionych od substancji psychoaktywnych, których spotkał na swojej drodze. Muzyk opowiedział o swojej artystycznej drodze, a także o swoim uzależnieniu od nikotyny. W trakcie koncertu artysta kładł nacisk na profilaktykę uzależnień. Przestrzegał młodych ludzi przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji, podkreślał że jeden wybór może całkowicie zmienić życie człowieka. Zachęcał młodzież, aby przyjmowała postawy asertywne i potrafiła powiedzieć „nie” w sytuacjach nacisku kolegów. Podkreślał również, iż łatwo jest wejść na drogę uzależnień zaczynając od błahych sytuacji, niepozornych używek. Muzyk zachęcał młodzież do życia wolnego od nałogów, odkrywania w sobie pasji i rozwijania talentów, jak również do życia zgodnego z własnymi wartościami i przeciwstawianiu się agresji, wulgarności.

Świetne piosenki, niebanalne historie oraz refleksje składające się na program z pewnością pozostaną w pamięci uczniów.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Aalkoholowych, która działa przy Urzędzie Miasta w Piechowicach, za udzielenie wsparcia finansowego, dzięki któremu projekt profilaktyczny był możliwy do zrealizowania.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne