Konkurs informatyczny „Bezpieczni w sieci”

Konkurs informatyczny „Bezpieczni w sieci
1. Założenia ogólne.
Celem konkursu jest:
Popularyzacja wiedzy informatycznej.
Rozwijanie zainteresowań związanych z informatyką w szkole podstawowej.
Kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się Internetem.

2.Organizatorem konkursu jest:
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Powiat Karkonoski

3.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8 które są na
terenie:
Miasta Jelenia Góra.
Powiatu Karkonoskiego.

4.Zakres wiedzy:

Historia informatyki i Internetu, w tym systemów operacyjnych,
Budowa i ogólne zasady działania komputerów oraz ich komponentów.
Sieci informatyczne ich podział i funkcjonowanie.
Edytory tekstów.
Komunikatory i media społecznościowe, poczta elektroniczna.
Cyberbezpieczeństwo, zagrożenia i ochrona przed nimi.
Wyszukiwarki internetowe.
Podstawy programowania.
Ochrona przed spamem.
Netykieta.
Gry komputerowe, e-sport, historia korzyści i zagrożenia.

5.Organizacja konkursu:
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap konkursu będzie zrealizowany
w formie on-line gdzie uczniowie będą wypełniać test jednokrotnego wyboru zawierający 20
pytań. Przewidziany czas na uzupełnienie testu to 30 minut. Drugi etap w którym znajdzie się
szóstka finalistów odbędzie się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Adres szkoły:
ul. Przemysłowa 21, 58-573 Piechowice
Telefon sekretariat szkoły: 75 75 530 60.

Regulamin Konkursu

Formularz rejestracyjny

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne