Mundurowi uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Piechowic w Akademii Wojsk Lądowych

Już po raz drugi, uczniowie klasy wojskowej ZSTiL uczestniczyli w akcji „Trenuj z wojskiem”. Po poprzednim pobycie w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, tym razem 17 uczennic i uczniów w podobnym szkoleniu brało udział w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Na początek, uczestnicy otrzymali elementy rynsztunku żołnierskiego: hełmy i taktyczne kamizelki. Pod okiem wojskowych instruktorów zapoznali się z zasadami posługiwania bronią, rzucali granatem, wykonywali strzelanie na symulatorze szkolno-treningowym „Śnieżnik”. Elementów pola walki było tutaj znacznie więcej, niż na szkolnej strzelnicy wirtualnej. ZSTiL posiada bowiem własny zestaw szkolno – treningowy „Pojedynek”. Podchorążowie różnych roczników instruowali jak posługiwać się mapą, busolą, określać azymut wg stopni, tysięcznych. Uczniowie wykonali też krótki marsz wg busoli. Na kolejnym stanowisku ćwiczyli posługiwanie się maską przeciwgazową oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętności praktyczne z podstaw survivalu, uczniowie mogli sprawdzić podczas drugiego śniadania, kiedy otrzymali indywidualną rację żywnościową, i bigos należało przygotować przy pomocy bezpłomieniowego podgrzewacza wody.

Bardzo dynamicznym  elementem szkolenia okazały się zajęcia z walki wręcz oraz z taktyki podczas marszu ubezpieczonego i nawiązaniu kontaktu z przeciwnikiem. Podczas tych ostatnich, uczestnicy  zostali wyposażeni w symulatory broni strzeleckiej. Symulator np. informował czy uczestnik został „ranny”.  „Poszkodowanych” należało znieść z „pola walki”. Na jednym ze stanowisk instruktor zapoznał grupę z budową czołgu i transportera opancerzonego.

Na zakończenie uczennice i uczniowie ZSTiL zjedli wojskową grochówkę, bigos oraz z rąk prorektora ds. wojskowych otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zbigniew Kuśmierek

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne