Uroczyste ślubowanie uczniów klas wojskowych 06.12.2023

W dniu 6 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas wojskowych. To nasza coroczna grudniowa
tradycja od 2014 roku, kiedy w naszej szkole pojawiły się klasy mundurowe. Uczniowie klas
technikum kształcą się w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik
elektryk, a dodatkowo mogą i chcą uczestniczyć w zajęciach o charakterze wojskowym,
a także wyjeżdżają na zgrupowania do jednostek, z którymi współpracuje szkoła oraz biorą
z sukcesami udział w różnych zawodach, np. strzeleckich.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Powiatu Karkonoskiego,
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych ,,IZER’’.
Pani dyrektor Sylwia Pochłód powitała zebranych, przyjęła meldunek od przedstawiciela
uczniów, a po odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych hymnu państwowego
rozpoczęła się główna część uroczystości. Uczniowie wypowiedzieli rotę ślubowania,
a następnie był pokaz musztry i widowiskowy przemarsz kolumn uczniów klas wojskowych.
W części artystycznej goście mogli zapoznać się z krótką prezentacją dotyczącą historii
i tradycji przysięgi wojskowej, a na zakończenie nasza nieformalna szkolna grupa artystyczna
przedstawiła okolicznościowy montaż słownomuzyczny, odwołujący się historii polskich
zrywów narodowych i wieńczącego te zmagania odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 roku.

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne