Uroczyste nadanie imienia Marian Rejewski

13 lutego 2024 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach odbyła się piękna uroczystość. Technikum przy ZSTiL otrzymało patrona i reprezentacyjny sztandar. Patronem szkoły został Marian Rejewski, wybitny polski matematyk i kryptolog, którego prace nad złamaniem kodów maszyny szyfrującej Enigmy umożliwiły rozpracowanie niemieckich depesz wojennych, co zwiększyło  wiedzę operacyjną aliantów i niewątpliwie wpłynęło na przebieg i czas trwania II wojny światowej. Osoba Mariana Rejewskiego i jego praca dla Polski, niezależnie od okoliczności i miejsc, w jakie rzuciły go wiatry historii, to wzór dla uczniów ZSTIL w Piechowicach. Wierzymy, że życie Mariana Rejewskiego  i wartości, jakie były dla niego ważne, będą inspiracją zarówno do nauki i samorozwoju uczniów, jak i wyznacznikiem prawdziwego patriotyzmu i postawy obywatelskiej. W uroczystości nadania imienia szkole uczestniczyli licznie zgromadzeni goście: przedstawiciele Starostwa Karkonoskiego, kuratorium oświaty, władz lokalnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół piechowickich oraz członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radar, Stowarzyszenia Żołnierzy Wojska Polskiego  oraz Stowarzyszenia Antyterrorystycznego Izer.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ma długą tradycję i jest ważnym punktem na mapie Piechowic. O historii szkoły opowiadał wieloletni dyrektor szkoły  Pan Jan Gasz, a uczniowie zaprezentowali krótką informację o tym, co aktualnie dzieje się w szkole i czym żyje jej społeczność na co dzień. Następnie uczniowie przybliżyli zebranym sylwetkę i dokonania Mariana Rejewskiego.

Najważniejszym fragmentem uroczystości było przekazanie przez przedstawicieli Starostwa Karkonoskiego oraz Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych IZER sztandaru szkoły na ręce Pani Dyrektor Sylwii Pochłód, która następnie przekazała go pocztowi sztandarowemu. Fundatorami sztandaru są: Starostwo Powiatu Karkonoskiego oraz Stowarzyszenie Służb  Antyterrorystycznych IZER. Teraz nastąpiła niewątpliwie najbardziej wzruszająca chwila uroczystości, czyli ślubowanie na sztandar złożone przez przedstawicieli klas. To moment, który na długo zapadnie w pamięć zebranym na uroczystości nadania imienia szkole.

Uroczystość zakończyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Marianowi Rejewskiemu.

 

Wideo relacja telewizji Dami

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne