Dotacja z Priorytetu 3 NPRCz

Bardzo miło nam poinformować, że dnia 29. kwietnia 2024 nasza szkoła otrzymała dotację
z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25″ w kwocie 12000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to największy w Polsce program skierowany
jednocześnie do bibliotek, jak i czytelników. Zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej
opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych,
a także współpraca z innymi bibliotekami.
Jest to już drugi taki program ministerialnego wsparcia dla naszej szkolnej biblioteki – pierwszy,
szkoła realizowała w roku 2020. W efekcie przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, nasza biblioteka szkolna znacznie wzbogaciła swój księgozbiór.
Liczymy na to, że zakupione tym razem nowości czytelnicze i liczne działania biblioteki przyczynią się
do znacznego wzrostu zainteresowania książką wśród uczniów. Bogata oferta nowych, ciekawych
tytułów daje nam pewność, że każdy nasz czytelnik na pewno znajdzie coś dla siebie.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne