SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI ARESZTU ŚLEDCZEGO W JELENIEJ GÓRZE

W dniu 25 października 2021r. uczniowie klasy maturalnej mieli możliwość zdobycia informacji na
temat służby i pracy w areszcie śledczym. Podczas spotkania mjr Mariusz Mrozowski wraz z
koleżanką z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze zaprezentowali ofertę pracy oraz przybliżyli zasady
funkcjonowania jednostek penitencjarnych, z uwzględnieniem zadań jakie stoją pod poszczególnymi
pionami służby: działem penitencjarnym, ochrony, kwatermistrzowskim, ewidencyjnym, finansowym,
kadr oraz prawnym. Młodzież została zapoznana z procesem rekrutacyjnym, możliwością kształcenia
oraz perspektywami rozwoju predyspozycji osobistych – przedstawione zostały ścieżki rozwoju kariery
zawodowej. Dodatkową korzyścią była bez wątpienia lekcja profilaktyki i zapobiegania destrukcyjnym
zachowaniom wśród młodzieży i dorosłych.

Moduł nie może zostać wyrenderowany, ponieważ żądana zawartość nie jest (już) dostępna. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dostęp.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne