Profilaktyka zachowań ryzykownych

W październiku uczniowie klas pierwszych i trzecich uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z psychoterapeutami MONAR z Jeleniej Góry w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych. Powszechnie wiadomym jest, iż w XXI wieku, gdzie dominuje model „Fast food, Fast car, Fast sex…”, młodzież jest szczególnie narażona, zagrożona w kwestii uzależnień, zarówno tymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki), jak i behawioralnymi (dotyczącymi m.in. utraty kontroli w zakresie korzystania z komputerów, telefonów, gier, portali społecznościowych, hazardu, zakupów, itp.). W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia mające na celu podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz aspekty prawne. Młodzież miała możliwość zastanowienia się nad własnymi wzorami zachowań oraz ich motywami, uzyskała praktyczne rady, mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję oraz informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne