Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

24 stycznia 2022 r., w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nastąpiło oficjalne otwarcie systemu szkolno – treningowego „Pojedynek”, nazywanego potocznie strzelnicą wirtualną. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści: wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek, senator Krzysztof Mróz. Władze Powiatu Karkonoskiego reprezentowali: starosta – Krzysztof Wiśniewski, wicestarosta – Jarosław Kotliński, przewodniczący Rady Powiatu – Eugeniusz Kleśta oraz sekretarz – Ewa Lijewska – Małachowska. Budowa strzelnicy to rezultat przystąpienia przez Powiat Karkonoski do programu o nazwie „Strzelnica w powiecie”, firmowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na ten cel MON przekazał 150 tys. zł, a ponad 50 tys. zł dołożył z własnego budżetu Powiat Karkonoski.

System szkolno – treningowy „Pojedynek” będzie wykorzystywany przede wszystkim przez klasy mundurowe (wojskowe i policyjną) w doskonaleniu umiejętności strzeleckich oraz innych uczniów ZSTiL zainteresowanych strzelectwem. Wirtualna strzelnica pozwala zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie bezpiecznego obchodzenia się bronią, nauki celowania, prowadzenia obserwacji, wykrywania i rozpoznawania celów, wspólnego wykonywania strzelań o różnym stopniu skomplikowania.  Na strzelnicy wirtualnej uczniowie będą się szkolić w strzelaniu na celność, skupienie z różnych postaw strzeleckich, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, z ruchomymi czy ukazującymi się celami, w terenach miejskich, zalesionych. Strzelnica wyposażona została w bezprzewodowe, laserowe symulatory broni (repliki) – cztery karabinki HK 416 i cztery pistolety Glock 19, których działanie bardzo realistycznie imituje strzały ze zjawiskiem odrzutu włącznie. Broń waży tyle samo co prawdziwa.  W zestawie jest jeszcze tablet i klawiatura do sterowania.  Strzelnica ma również tę zaletę, że uczniowie mogą również sami przygotowywać nowe scenariusze strzelań sytuacyjnych. Szkolić się mogą jednocześnie cztery osoby.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne