Turniej gier CS:GO


Kilka informacji o naszym szkolnym turnieju CS:GO adresowanego głównie do uczniów szkół podstawowych:

  • Zapisy do turnieju 5vs5 odbywają się za pośrednictwem poniższego formularza: Tutaj
  • W turnieju mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie lub absolwenci naszej szkoły (w drużynie muszą być co najmniej 3 osoby z ww kryterium – dwie pozostałe mogą być dowolne – np. uczniowie innych szkół średnich, uczelnie wyższe, absolwenci dowolnych szkół itp.).
  • Drużyny spełniające wymagania formalne będą proszone po zakończonych zapisach, (w momencie kiedy będziemy wiedzieli ile drużyn bierze udział i jaki będzie system eliminacji online) o zgłoszenie drużyn do turnieju na stronie Esportalu Link do zapisu do turnieju prześlę kapitanom zgłoszonych drużyn po zakończonych zapisach.
  • termin zgłaszania drużyn upływa 11.03.2022 r., godź 15:00
  • w okresie 14-18.03.2022 zostaną przeprowadzone eliminacje online na platformie Esportal celem wyłonienia 3-4 najlepszych drużyn na turniej LAN. W związku z tym każdy uczestnik musi posiadać konto na platformie Esportal z zainstalowanym ich klientem antycheat. Ilość drużyn na finał (3 lub 4) będzie zależeć od ilości zapisanych drużyn i systemu rozgrywki jaki zostanie zaproponowany przez platformę Esportal.
  • wspomniane 3-4 najlepsze drużyny zagrają o zwycięstwo w turnieju LAN w dniu 21.03.2022 r (dzień wiosny) fizycznie na komputerach u nas w szkole (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach – budynek warsztatów szkolnych).
  • informacje o nagrodach zostaną przekazane bliżej finału.

W przypadku pytań/wątpliwości proszę o kontakt: birdy@zstil.pl

UWAGA:

Aktualnie można zgłaszać (w terminie do 28.02.2022, godź 15:00 drużyny 2-osobowe do turnieju 2vs2 na platformie Esportal – link: http://esportal.com/pl/tournament/2642/zstil-piechowice-2vs2/info , który traktujemy „rozgrzewkowo” przed naszym turniejem. Każde takie zgłoszenie musi być dodatkowo przesłane informacyjnie na adres birdy@zstil.pl celem weryfikacji graczy i musi zawierać

  • nazwę drużyny

oraz

  • link do profilu Esportal kapitana drużyny.

Start turnieju 2vs2 odbędzie się 28.02.2022 r. o godzinie 20:00

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne