Finał regionalnego konkursu na „Najlepszego Technika Elektryka” 27.04.2022 r.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. w CKZ we Wrocławiu odbył się pod patronatem firmy Tauron Dystrybucja S.A finał regionalnego konkursu na „Najlepszego Technika Elektryka”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas III technikum reprezentujących:

● Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
● Zespół Szkół nr 1 w Lubinie
● Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
● Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu
● Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu i sprawdzeniu działania instalacji elektrycznej składającej się z wielu aparatów elektrycznych, wśród nich sterownika rolet STR-3D, przeznaczonego do sterowania rolet, bram i innych obiektów napędzanych silnikiem elektrycznym. O ile wykonanie połączeń elektrycznych nie stanowiło problemu dla uczestników konkursu, tak zaprogramowanie sterownika rolet okazało się istotnym problemem. Kluczowe okazało się czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej sterownika STR-3D. Czas przeznaczony na wykonanie zadania to 180 minut. Przebieg rywalizacji uczestników konkursu oceniało pięcioosobowe jury zgodnie z kryteriami ocen ustalonymi przez autora zadania konkursowego. Ocenie podlegało m.in. przestrzeganie zasad BHP podczas pracy, wykonywanie pomiarów elektrycznych i ocena wyników pomiarów, jakość połączeń elektrycznych. Za prawidłowe wypełnienie wszystkich kryteriów polegających ocenie uczestnik mógł otrzymać 52 punkty, była to maksymalna ilość punktów. Zwycięzcą konkursu został uczeń ze szkoły z Wrocławia zdobywając 43 punkty. Reprezentant z ZSTiL w Piechowicach uczeń klasy III technikum o kierunku technik elektryk Dominik Zinkiewicz z 37. punktami zajął drugie miejsce w niezwykle zaciętej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto patron konkursu firma Tauron Dystrybucja S.A. ustanowiła dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w konkursie dodatkowe równie atrakcyjne bony rzeczowe.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne