Spotkanie z przedstawicielem

Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych i Jednostek Specjalnych „IZER”

Uczennice i uczniowie klasy licealnej i wojskowej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 17 maja 2022 r. uczestniczyli w spotkaniu z ppłk. w st. spocz. Panem Januszem Więckowskim – wiceprezesem Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych i Jednostek Specjalnych „IZER”. Nasza szkoła przed kilku tygodniami podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem „IZER”. Pan Więckowski zapoznał uczennice i uczniów z zadaniami, jakie realizuje wspomniane Stowarzyszenie w zakresie szkolenia młodzieży. „IZER” organizuje obozy szkoleniowe, treningi oraz warsztaty w dziedzinach strzelectwa, spadochroniarstwa, survivalu, nurkowania, wspinaczki i wielu innych. Ośrodki treningowe zlokalizowane są w rejonach górskich, nadmorskich. Pan Janusz Więckowski krótko opowiedział o swoich misjach w Iraku i Afganistanie. Ostatnio, wraz z kolegami dotarł z transportem różnych artykułów przeznaczonych do domu dziecka w Łucku na Ukrainie. Stamtąd kilkoro dzieci zabrali i przewieźli bezpiecznie do Polski. Warto zaznaczyć, że Pan Janusz Więckowski, jak i kilku jego kolegów jest absolwentem naszej szkoły. Przez wiele lat służyli w Wojsku Polskim i Policji. Po wielu latach ponownie mógł przejść się po swojej, ale zmienionej szkole w Piechowicach.

Zbigniew Kuśmierek

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne