Ćwiczenia policyjne

Dnia 24-05-2022 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fantastycznych ćwiczeniach zorganizowanych przez Miejska Komendę Policji w Jeleniej Górze. Wydarzenie to było adresowane głównie do młodzieży z profilu policyjnego, aby ci nie tylko obserwowali, ale także brali czynny udział w pracy policjanta. Rolą uczniów w manewrach było wcielenie się w postacie pseudokibiców rozrabiających na stadionie podczas spotkania piłkarskiego. Chłopcy i dziewczęta zaopatrzeni byli w butle napełnione do połowy wodą i mieli pełne przyzwolenie, aby w roli „wściekłego tłumu” rzucać oraz uderzać nimi w policjantów. Ci w pełnym rynsztunku odpychali ataki „wściekłych kibiców” spychając ich do wyznaczonej strefy i dokonując zatrzymań. Na stadionie pojawiły się również psy policyjne. Ćwiczeniom towarzyszyły wystrzały, flary, a także świece dymne. Wydarzenie to dostarczyło uczniom nie tylko świetnej zabawy, ale było też dobrą lekcją kontrolowania swoich emocji i zachowań. Uczniowie wyraźnie zadeklarowali , że bardzo chętnie wezmą udział w ponownych manewrach.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne