Spotkanie ze „Świadkiem Historii”

W bibliotece naszej szkoły 10 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie grupy uczniów z panem Franciszkiem Batorym, laureatem nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”, przyznawanej osobom zasłużonym w upamiętnianiu historii narodu polskiego. Warto zaznaczyć, że Franciszek Batory w ZSTiL gościł już po raz drugi, pierwszy – w 2016 r. Interesująco opowiadał o patriotyzmie, tym z czasów wojny, powojennym i współczesnym. Zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy, umiejętności zawodowych. W czasie powstania warszawskiego uczestniczył w małym sabotażu, po wojnie, na polecenie brata – Józefa  przenosił konspiracyjną pocztę. W swoim wystąpieniu powrócił do wydarzeń z lat 1944 – 1951. Franciszek Batory jest jednym z ostatnich, żyjących naocznych świadków procesu IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podczas tego procesu w październiku 1950 r. na śmierć skazany został brat Franciszka Batorego – Józef. Opowiadał, co się działo na sali sądowej, był wówczas studentem historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Józef Batory walczył w wojnie obronnej w 1939 r., podczas okupacji należał do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Po wojnie podjął dalszą działalność konspiracyjną jako szef łączności Zarządu Głównego WiN. Aresztowany został w 1947 r. Karę śmierci wykonano 1 marca 1951 r. Symboliczny pogrzeb Józefa Batorego odbył się w 1994 r. na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie, a pan Franciszek Batory otrzymał wiązankę kwiatów i zaproszony został do kolejnych odwiedzin w naszej szkole.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne