Uczniowie klas mundurowych na konferencji w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

W poniedziałek, 5 września br. dziesięcioro uczniów ZSTiL z klas wojskowych uczestniczyło w konferencji: „Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa”, która odbyła się w jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Referenci skupiali się na problematyce bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą. M. in. rzecznik jeleniogórskiej Policji pani Edyta Bagrowska mówiła o szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy, przedstawiciel Straży Miejskiej w Jeleniej Górze – pan Tomasz Trusewicz omówił sposoby zachowania się w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych. Dowódca placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze – pani Joanna Zakrzyk skupiła się na bezpieczeństwie młodzieży podczas wyjazdów zagranicznych. Obecny był również dowódca 162. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Głogowie – pan podpułkownik Piotr Waławiak, który przedstawił strukturę organizacyjną WOT na
terenie Dolnego Śląska.

Zbigniew Kuśmierek

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne