UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH ZABEZPIECZALI TRASĘ VIII BIEGU TERENOWEGO PRZEDSZKOLAKÓW

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach od wielu lat wspiera Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze w zabezpieczeniu różnych przedsięwzięć organizowanych przez tę placówkę. Ze względu na „terenowy” charakter tych imprez i udział w nich służb mundurowych i ratowniczych, szczególnie licznie w tych działaniach uczestniczą uczniowie klas profilu wojskowego. Tak było i w tym roku. Wkrótce po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły, 16 września 2022 r. kolejny już raz zabezpieczali trasę „VIII Biegu Terenowego Przedszkolaków”. Ostatnie dwie edycje odbyły się w systemie online ze względu na zagrożenie spowodowane wirusem covid. Patronat nad zawodami objął prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Przez kilka godzin 15 uczniów (w większości uczennice i uczniowie profilu wojskowego) czuwało nad bezpieczeństwem najmłodszych uczestników biegu. Każdej grupie przedszkolaków towarzyszyli uczniowie z naszej szkoły. Uczennice i uczniowie wcielili się w rolę troskliwych opiekunów i towarzyszyli grupom przedszkolaków, które zgodnie z otrzymanym szkicem, musiały pokonać wyznaczoną trasę biegnącą w większości w terenie leśnym. Zadaniem uczniów z ZSTiL przydzielonych do poszczególnych grup przedszkolaków było czuwanie nad ich bezpieczeństwem podczas przemieszczania się po trasie biegu, która przebiegała także uliczkami, na których odbywał się ruch samochodowy. Co kilkaset metrów, na trasie znajdowały się punkty kontrolne, na których dzieci wykazywały się podstawową znajomością wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Na tych stanowiskach, na przedszkolaków czekali przedstawiciele ratownictwa medycznego z firmy DIVEMED, Policji, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Burs Szkolnych, Klubu Owczarka Niemieckiego oraz Straży Pożarnej z Jeleniej Góry. Tematy omawiane na poszczególnych punktach to między innymi: udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami, segregowanie odpadów, zachowanie się w sytuacji napotkania obcego psa. Strażacy z Jeleniej Góry na terenie swojej jednostki przy ulicy Sokoliki przygotowali dla przedszkolaków tor przeszkód, który był ostatnim sprawdzianem na trasie przedszkolaków. Na zakończenie „VIII Biegów Terenowych”, pełniąca obowiązki dyrektora przedszkola – Pani Zuzanna Brzozowska podziękowała uczniom za udział w zabezpieczeniu imprezy i troskliwą opiekę nad uczestnikami biegu.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne