Uczniowie ZSTiL na manewrach ,,PIORUN 2’’

W czwartek 15.09.2022 r., na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, na Hali Szrenickiej odbyła się druga edycja wspólnych manewrów służb ratowniczych pod kryptonimem ,,Piorun 2’’. Manewry zostały zorganizowane przez Starostę Karkonoskiego – Pana Krzysztofa Wiśniewskiego. W akcji ratowniczej brało udział kilkaset osób, w tym Karkonoska Grupa GOPR, Wojska Obrony Terytorialnej, straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe a także przedstawiciele KPN, Nadleśnictwa Śnieżka oraz samorządów powiatowych i obrony cywilnej, odpowiedzialnych za działania w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń w rolę zaginionych turystów wcielili się uczniowie z naszej szkoły z klas wojskowych, dzięki czemu mieli możliwość z bliska obserwować prowadzone działania gaśnicze, ewakuację i transport poszkodowanych, a także działania poszukiwawczo ratunkowe. Ćwiczenie ,,Piorun 2’’ zakończyło się w okolicy Szklarskiej Poręby zbiórką wszystkich uczestników podczas której omówiono i podsumowano działania. W trakcie podziękowań dla poszczególnych służb i instytucji, organizator zwrócił się również do uczniów naszej szkoły dziękując im za zaangażowanie i uczestnictwo w szkoleniu. Na pamiątkę uczestnictwa w manewrach uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego – Panem Andrzejem Raj, starostą Powiatu Karkonoskiego – Panem Krzysztofem Wiśniewskim, dowódcą 16 Dolnośląskiej Brygady WOT – Panem pułkownikiem Arturem Barańskim, rzecznikiem prasowym 16 Dolnośląskiej Brygady WOT – Panią major Renatą Mycio.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne