Szkolne wyjście do kina Helios

Dzięki wspólnej inicjatywie Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu, w dniu 24 października odbyło się wspólne wyjście uczniów szkoły do kina  Helios w Jeleniej Górze na film pt. ,,Orzeł. Ostatni patrol’’.  Głównym celem uczestnictwa uczniów w seansie było kształtowanie postaw patriotycznych i wzbogacenie wiedzy historycznej wśród młodzieży na podstawie przedstawionych wydarzeń dotyczących jednego z najsłynniejszych polskich okrętów podwodnych  ORP ,,Orzeł’’.  Film przybliża historię ostatnich dni służby okrętu i tragicznego, owianego tajemnicą jego końca. Seans ukazujący heroizm i bohaterstwo  załogi okrętu z pewnością nakłonił widzów do refleksji a także będzie ciekawym punktem wyjścia do dyskusji na lekcjach historii i języka polskiego. Po projekcji filmu uczniowie a w szczególności uczniowie klas wojskowych mieli możliwość zapoznania się z propozycją Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu dotyczącą między innymi  wstąpienia w struktury Wojsk Obrony Terytorialnej oraz odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ekranizację filmu wpisano w projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Film powstał przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy Patronat Akcji Edukacyjnej objął Minister Edukacji i Nauki.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne