Klasy mundurowe na obchodach Święta Niepodległości w Piechowicach

Obchody Narodowego Święta Niepodległości już na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń odbywających się w Piechowicach. W tym roku obchody święta miały wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na bogaty program uroczystości, ale również dzięki możliwości wyjątkowego uczestniczenia w nich uczniów klas wojskowych z naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Następnym punktem w programie uroczystości był przemarsz pod pomnik postawiony w hołdzie Polakom poległym w walkach o niepodległość. Marsz poprowadziła ochotnicza orkiestra dęta Straży Pożarnej z Piechowic przed Kompanią Honorową 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W dalszej kolejności maszerowały poczty sztandarowe zaproszonych instytucji i placówek oświatowych a następnie kolumna złożona z uczniów klas wojskowych naszej szkoły. Uczniowie mieli również zaszczyt uczestniczyć w dalszej części obchodów stojąc przy Kompanii Honorowej złożonej z żołnierzy WOT, w centralnym miejscu uroczystości. W oficjalnej części obchodów patriotyczne przemówienia wygłosili zaproszeni goście, wśród których byli między innymi Senator Krzysztof Mróz, Poseł Zofia Czernow, Poseł Robert Obaz, Starosta Powiatu Karkonoskiego Krzysztof Wiśniewski, Burmistrz Miasta Piechowice Jacek Kubielski oraz Szef Sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Brzozowski. Oficjalną część uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem. Następnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach odbyła się przygotowana przez 30 osobową grupę rekonstrukcyjną inscenizacja walk z okresu I Wojny Światowej podczas której wykorzystano elementy pirotechniczne i ogniowe, narrację muzyczną oraz profesjonalną scenografię. Widowisko zakończono przemówieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawienie oprócz dostarczenia, szczególnie młodym widzom wielu wrażeń, było przede wszystkim wyjątkową lekcją historii. Uczniowie klas wojskowych uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości mogli również skosztować wojskowej grochówki przygotowanej przez współorganizatorów uroczystości żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne