Ślubowanie klas wojskowych 2022/2023

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 6 grudnia już po raz kolejny począwszy od 2014 roku uczniowie klas wojskowych złożyli ślubowanie. Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez przedstawiciela uczniów Dominika Zienkiewicza Dyrektorowi szkoły Pani Sylwi Pochłód i odśpiewania przez wszystkich zgromadzonych hymnu państwowego. Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor nastąpiła artystyczna część uroczystości, podczas której uczennica Anna Gruning przedstawiła rys historyczny nawiązujący do cejremonii ślubowania a uczeń Kamil Kusz zarecytował patriotyczny wiersz. Następnie przybyli goście wygłosili przemówienia, w których nie zabrakło słów uznania dla uczniów klas wojskowych. W uroczystości udział wzieli przedstawiciele władz miasta, Powiatu Karkonoskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszenia Służb Antyterorystycznych ,,IZER’’. Wśród gości nie zabrakło również rodzin i bliskich uczniów składających ślubowanie, którzy licznie przybyli na uroczystość. Główną częścią uroczystości było wystąpienie uczniów podczas, którego uczniowie wypowiedzieli  rotę ślubowania. Kolejnym punktem uroczystości był widowiskowy przemarsz kolumn uczniów klas wojskowych, którzy zaprezentowali nabyte umiejętności w ramach zajęć z musztry. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zgromadzonych do wspólnego zdjęcia i przygotowanego poczęstunku. Warto zaznaczyć że klasy wojskowe z roku na rok budzą coraz większe zainteresowanie dziewcząt. W tym roku szkolnym na 44 uczniów składających ślubowanie, 19 uczniów to dziewczęta.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne