Wycieczka integracyjna klasy 1C

Chcielibyśmy podzielić się z Wami podsumowaniem naszej niedawnej wycieczki integracyjnej do Parku Linowego. To była wyjątkowa okazja do wspólnego spędzenia czasu i zdobywania nowych doświadczeń. Oto kilka informacji o naszym dniu.

Nasza przygoda zaczęła się na stacji kolejowej, gdzie spotkaliśmy się wczesnym rankiem. Byliśmy pełni entuzjazmu i gotowi na wspólną podróż. Razem wsiedliśmy do pociągu i ruszyliśmy w kierunku Szklarskiej Poręby.

Po przyjeździe musieliśmy przejść do centrum miasta, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez przewodników z parku linowego. Wszyscy okazję do zapoznaliśmy się z zasadami panującymi w parku i ruszyliśmy na trasę.

Integracja w koronach drzew była kluczowym elementem naszej wycieczki. Mieliśmy okazję do budowania więzi i współpracy, gdy wspólnie pokonywaliśmy różnorodne przeszkody zawieszone w koronach drzew. Każdy krok na linowym moście czy wspinaczce na platformie stanowił wyzwanie, które przezwyciężaliśmy razem. To doświadczenie nie tylko dostarczyło emocjonujących chwil, ale także pomogło nam w budowaniu relacji i wzmacnianiu wspólnego poczucia zespołu.

Wycieczka przyniosła nam wiele wartościowych doświadczeń i wspomnień. Już teraz z niecierpliwością oczekujemy kolejnych okazji do wspólnego spędzania czasu.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne