KOLEJNY UDZIAŁ W AKCJI ,,TRENUJ Z WOJSKIEM – sam i w grupie’’ W CSWIiCH WE WROCŁAWIU

Uczniowie klas wojskowych w dniu 07.10.2023 już po raz trzeci uczestniczyli w akcji
koordynowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej pod nazwą ,, Trenuj z Wojskiem”,
w wyznaczonych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Doświadczenia zebrane
przez uczestników podczas poprzednich wyjazdów do 10 Brygady Kawalerii Pancernej w
Świętoszowie oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, tym razem zostały wzbogacone
podczas szkolenia w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Akcja ,,Trenuj z Wojskiem’’ na terenie całego kraju oparta była na ujednoliconym programie
szkolenia, jednak każde szkolenie było wyjątkowe, zawierało nowe elementy i związane było
ze specyfiką danej formacji. Wyjazd poprzedziło kilka zajęć z survivalu z tematyki bytowania,
jednak zweryfikowanie ich z zajęciami w jednostce wojskowej to cenne doświadczenie
bytowania. Podczas szkolenia w CSWIiCH instruktorzy szkolący w punktach nauczania
wyczerpująco przedstawili wiadomości z zakresu: ochrony przed bronią masowego rażenia,
survivalu, walki w bliskim kontakcie, topografii, pomocy medycznej, szkolenia strzeleckiego.
Była to okazja, podczas której każdy mógł kilkakrotnie rozłożyć i złożyć kbs Beryl, strzelać
z broni pneumatycznej oraz zapoznać się z łącznymi czynnościami do strzelania z kbs Bery
z wykorzystaniem ślepej amunicji. Organizator na zakończenie szkolenia dla wszystkich
uczestników przygotował poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki i kiełbasek z grilla.
Następnie w auli budynku dydaktycznego CSWIiCH, odbyło się uroczyste wręczenie
certyfikatów ukończenia szkolenia.

 

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne