KLASY WOJSKOWE NA POWIATOWYCH OBCHODACH ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W MIŁKOWIE

Pod hasłem ,,Polskie Drogi do Niepodległośći’’ w Miłkowie odbyły się uroczystości związane
z obchodami Święta Niepodległości. Z zaproszenia Starosty Karkonoskiego Pana Krzysztofa
Wiśniewskiego oraz Wójta Gminy Podgórzyn Pana Mirosława Kalaty skorzystało wielu mieszkańców
Powiatu, którzy licznie przybyli wraz z rodzinami do Miłkowa. Wśród zaproszonych znalazła się
również 21 osobowa reprezentacja uczniów klas wojskowych z naszej szkoły wraz z Panem
Dyrektorem Marcinem Spychałą i Panem Zbigniewem Kuśmierkiem. Uczniowie mieli zaszczyt
przemaszerować w kolumnie spod Kościoła pw. Św. Jadwigi, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji
Ojczyzny w centralne miejsce uroczystości pod pomnik na Skwerze Laborantów. Przemarsz odbył się
w asyscie honorowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, za którą maszerowali nasi uczniowie
a następnie zaproszone poczty sztandarowe i zaproszeni goście. Uroczystości na skwerze odbyły się wg.
Ceremoniału Sił Zbrojnych RP w trakcie którego, wciągnięto flagę państwową, odśpiewano hymn
państwowy, do którego melodię zagrała OSP z Piechowic. Kolejnym etapem obchodów były
przemówienia przybyłych gości, odśpiewanie pieśni patriotycznych oraz złożenie wieńców pod
pomnikiem powstałym z okazji uczczenia rocznicy 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, uczestnicy zostali zaproszeni do zobaczenia widowiska
patriotycznego z rekonstrukcją bitwy z okresu I wojny światowej, która odbyła się nieopodal Pałacu
Miłków. Widowisko zawierało elementy pirotechniczne i ogniowe, które wraz z narracją muzyczną
i profesjonalną scenografią dodawało przedstawieniu niezwykłego realizmu. Na koniec obchodów
uczestnicy mogli również skosztować gorącej grochówki przygotowanej przez organizatora.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne