OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA STRZELNICY ‘’ZIELONA’’

Uczniowie z klas wojskowych w sobotę 11 Listopada, mieli okazję na sportowo obchodzić
105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z okazji Święta Niepodległości na
strzelnicy ‘’Zielona’ w Jeżowie Sudeckim odbyły się zawody strzeleckie połączone
z Rodzinnym Piknikiem Patriotycznym. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent
miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak. W zawodach wzięło udział ponad 170 osób w tym
dzieci i młodzież, dla których przygotowano różnorodne konkurencje z atrakcyjnymi
nagrodami. W konkursie karabinka bocznego zapłonu (kbks) trzecie miejsce z tym samym
wynikiem zajęły uczennice z klasy wojskowej z naszej szkoły, Katarzyna Kluk i Julia Jurkowska.
W trakcie turnieju pod okiem profesjonalnych instruktorów uczestnicy zawodów mieli także
możliwość oddania strzałów z kbk AK oraz pistoletu ‘’GLOCK’’. Wielką atrakcją imprezy była
również możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami uzbrojenia na przygotowanej
wystawie broni palnej, uzbrojenia, oraz sprzętu będącego na wyposażeniu przybyłych służ
mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Straży Granicznej, Straży Więziennej oraz
Straży Leśnej. Zabezpieczające festyn i zawody strzeleckie służby medyczne przygotowały
punkt do nauki udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Organizator przygotował dla
wszystkich przybyłych poczęstunek w postaci wojskowej grochówki, kiełbasek, oraz zimnych
i gorących napojów.

Technik Programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Policyjny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil Ratowniczo - Medyczny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne

Profil E-Sportowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Grafika i Multimedia

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Profil Wojskowy

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Uzależnione od wybranego kierunku
Lat nauki:

5 lat

Dokument ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Elektryk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Technik Informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje zawodowe

Lat nauki:

5 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne
Dyplom zawodowy

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Lat nauki:

4 lat

Dokumenty ukończenia:

Świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo maturalne